Statii Beton si Recenzii Restaurante

Legislatie Imobiliare

Legislatie imobiliara pentru afacerile imobiliare in Romania

 • Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat
 • Legea nr. 18 publicata in Monitorul Oficial nr. 037 din data: 20.02.1991 (Legea fondului funciar)
 • OUG nr 83 din 8.06.1999 republicata la 1 septembrie 2005 privind restituirea unor bunuri imobile apartinand minoritatilor
 • Legea 1 din 11.01.2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate , terenuri agricole si forestiere
 • OUG 94 din 29.06.2000, republicata la 1.09.2005 privind retrocedarea bunurilor imobile apartinand cultelor religioase
 • Legea nr. 10 din 2001 (privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6.03.1945 - 22 decembrie 1989)
 • OUG 184/ 2002 Masuri de aplicare a legii Nr. 10 din 2001 si a OUG 94/2000
 • Legea nr. 190 publicata in Monitorul Oficial nr. 611 din data: 14/12/1999 (Legea creditului ipotecar)
 • Legea nr. 114 publicata in Monitorul Oficial nr. 393 din data: 31/12/97
 • Lege nr. 145 din 27 iulie 1999 pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996
 • Legea nr. 112 din 29/11/95 (privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului)
 • Legea nr.79 din 09/05/97 (lege pentru modificarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat)
 • Legea nr. 54 din 03/04/98 (privind circulatia juridica a terenurilor)
 • Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare
 • Ordonanta de urgenta nr. 41 din 27.05.2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Hotararea nr. 1210 din 29.07.2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar
 • Legea nr. 550 din 14.10.2002 (privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoni
 • Legea numarul 247/2005 privind modificarea si completarea legii 18/1991 si a legii 10/2001
 • Regulamentul din 4.07.2005 de stabilire a dreptului de proprietate
   
Link-uri utile :  Monitorul Oficial
 

 

Utile Imobiliare


Link-uri recomandate